Lata 1612-1725 , Karta pocztowa wydana w 1900 r. z okazji jubileuszu 500-lecia kościoła 11000 Dziewic. Rycina ukazana no powyższej karcie, przedstawia drugą już w historii świątynię stojącą w tym miejscu. Kościół ten został wzniesiony w 1546 r. i rozbudowany w 1612 do widocznego tu stanu. W tej postaci budowla dotrwała do 1725 r.

Lata 1612-1725 , Drugi kościół 11 000 Dziewic w latach 1612-1725. Rycina pochodząca z XIX-wiecznego czasopisma „Breslauer Erzähler"

1750 , Dawny kościół 11000 Dziewic - spalony w 1806 roku i odbudowany w nowej formie w 1821 roku.

Lata 1725-1806 , Trzeci kościół 11 000 Dziewic w latach 1725-1806. Rycina pochodząca z XIX-wiecznego czasopisma„Breslauer Erzähler"

 

Lata 1820-1821 , Wstępny projekt kościoła autorstwa Karla Ferdinanda Langhansa.

1830 , Kościół 11 Tysięcy Dziewic wraz z zabudową ob.ul. Jedności Narodowej ok. 1830 roku. Autor: M. von Grossmann.0

1830 , Kościół Opieki św. Józefa we Wrocławiu na przełomie l. 20. i 30. XIX w.; litografia barwna C. T. Mattisa

1832 , Evangelische Pfarrkirche zu Elftausend Jungfrauen we Wrocławiu [Breslauer Kalender 1832]

Lata 1880-1898 , Kościół 11000 Dziewic

  

Lata 1890-1900

  

Lata 1890-1899

Lata 1895-1903

       

Lata 1900-1910 , Ołtarz.

około 1910 roku.

Pocztówka wysłana w roku 1915

Lata 1910-1930 , ulica Jedności Narodowej z widokiem kościoła 11 Tysięcy Dziewic

Lata 1920-1926

Lata 1920-1944 , Kościół przed rokiem 1945.

25 października 2005 , Kościół Opieki św. Józefa

15 lipca 2005 , Opakowany kościół. Jak widać trwa remont.

     

2005 Po remoncie

Z lotu ptaka

 

Wnętrze przed remontem

 

Wnętrze po remoncie

Pozostałe: