Jest we Wrocławiu kościół, który w sposób szczególny przyciąga wiernych, kościół gdzie Matka Boża odbiera hołdy swoich dzieci w kopii cudami słynącego wizerunku z Ostrej Bramy. Cześć Maryi z Ostrej Bramy przynieśli tutaj przybysze ze Wschodu po II wojnie światowej. Do Wrocławia  przybyli także O.O. Karmelici, którzy byli kustoszami tego sanktuarium w Wilnie. Na prośbę licznej grupy Wilnian O.O. Karmelici umieścili kopię obrazu w swojej świątyni i zbudowali w niej specjalny ołtarz na podobieństwo Ostrej Bramy. Na miejsce swego pobytu karmelici wybrali poprotestancki kościół 11 Tysięcy Dziewic o ponad 550-letniej historii. Skupili oni wokół tego kościoła  rzesze wiernych z całego Wrocławia, a najbardziej tych, którzy zamieszkali w pobliskiej dzielnicy. Kościół otrzymał wezwanie Opieki Św. Józefa szczególnie czczonego w Karmelu. Utworzona przy kościele w 1966 roku parafia jeszcze mocniej związała wiernych z Sanktuarium Maryjnym, a także ze specyficznym duszpasterstwem O.O. Karmelitów nacechowanym  dużą dbałością o rozwój życia wewnętrznego, zgodnie z ich charyzmatem.

Parafia, jak na razie, nie doczekała się jeszcze opracowania ujmującego historycznie dzieje duszpasterstwa O.O. Karmelitów i wspólnoty parafialnej. Moim skromnym zamiarem jest chęć wypełnienia choćby w części tej luki, tym bardziej, że w ostatnich latach zbiegły się dwa jubileusze: w 2000-nym roku  600-lecia erygowania w tym miejscu pierwszego kościoła i w 1996 roku 50-lecia pobytu i duszpasterzowania O.O. Karmelitów we Wrocławiu. Pierwszą część pracy poświęcam historii parafii i kościoła od jego początków do dzisiaj. W pierwszym rozdziale zarysowano historię do roku 1945, w drugim rozdziale ukazano początki i rozwój duszpasterstwa O.O. Karmelitów. W drugiej części pracy, w trzech rozdziałach przedstawiam działalność duszpasterską parafii: posługę sakramentalno – liturgiczną, duszpasterzy i ich pomocników świeckich oraz działalność charytatywną i duszpasterstwo grup skupionych przy kościele Opieki Św. Józefa.

Przy pisaniu niniejszej pracy posłużono się metodą analizy i syntezy. 

W pracy wykorzystano dostępne archiwalia i literaturę. Przy omawianiu duszpasterstwa w parafii korzystano głównie z dokumentacji klasztoru i parafii O.O. Karmelitów oraz materiałów zawartych w gazetkach parafialnych i notatkach sporządzonych przez liderów grup działających w parafii.