ul. O³bińska 1
50-259 Wroc³aw

tel. 71.7927261; kancelaria 14

wroclaw@karmelicibosi.pl

Rachunek bankowy:
Klasztor O.O. Karmelitów Bosych, ul. O³bińska 1, 50-259 Wroc³aw
Ing Bank Œl¹ski
46 1050 1575 1000 0022 2189 2751